Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.PUFKY.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.pufky.pl jest Malmo Kids sp. Z o.o. 54-044 Wrocław, przy ul. Zielonej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000938647, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego., NIP: 8943177880, REGON 1520676077, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@pufky.pl zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.pufky.pl.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: hello@pufky.pl

4. PLIKI “COOKIES”
Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.pufky.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 01.10.2022 roku.

 

PUFKY Sofa

Czym jest PUFKY?

PUFKY to sofa modułowa przeznaczona do zabawy, ale też mogąca pełnić funkcję kanapy lub w fotela w salonie czy pokoju dziecięcym.

Każdy zestaw składa się z 6 elementów – czterech łączonych kwadratów oraz dwóch poduch o podstawie trapezu, które pozwalają tworzyć niezliczoną ilość budowli/ kreacji.

Jakie są wymiary PUFKY?

W podstawowej konfiguracji PUFKY ma wymiar 83 cm (głębokość) x 166 cm
(szerokość) kiedy dwa kwadraty zostaną połączone zamkiem. Łączna wysokość tak powstałego materaca to 25 cm, a wysokość do szczytu poduch
to 55 cm. PUFKY jednak można także skonfigurować tak, aby pasował do małych pomieszczeń ustawiając każdy z kwadratów jeden na drugim, zajmując tym samym powierzchnię 83 cm x 83 cm.

Z czego wykonane jest PUFKY?

„Sercem” PUFKY jest wysokiej jakości antyalergiczna pianka posiadająca
Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® (wykonana bez zubożających
warstwę ozonową, PBDE, TDCPP lub TCEP („Tris”) środków zmniejszających
palność, rtęci, ołowiu i innych metali ciężkich) o idealnie dobranych parametrach twardości i gęstości,
zapewniająca trwałość użytkowania i  jednocześnie dobrą zabawę. Tkanina, z której wykonane są pokrowce, jest miła w dotyku, ale jednocześnie odporna na rozdarcia. Tkanina posiada innowacyjną apreturę
ochrony włókien tkanin - STAIN PROTECTION, dzięki której wszelkie zabrudzenia możemy usunąć za pomocą kilku prostych kroków, a co najważniejsze nie naruszając przy tym struktury materiału.

Gdzie PUFKY są produkowane?

PUFKY w całości produkowane jest w Polsce, przez polskich producentów.
Dzięki temu mamy pewność co do wysokiej jakości naszego PUFKY bo możemy nadzorować cały proces powstawania produktu.

Dostawa

Jak pakowane są PUFKY?

PUFKY pakowane są w karton o wymiarach 90 cm x 40 cm x 40 cm – to wystarczająco duży karton aby zbudować z niego kolejną rakietę albo auto wyścigowe ;) PUFKY są sprasowane aby zmieściły się do jednej paczki, dlatego też rekomendujemy aby otworzyć paczkę i rozłożyć PUFKY zaraz po odebraniu paczki. PUFKY potrzebuje ok 48 h aby osiągnąć swoje właściwe rozmiary, jednak w niektórych przypadkach może to potrwać trochę dłużej, nawet do 7 dni (jeśli dłużej był przechowywany w opakowaniu).

Jaki jest czas dostawy?

Zazwyczaj ok 8-14 dni ponieważ każde zamówienie jest indywidualnie pakowane i przygotowywane do wysyłki. Staramy się jednak aby PUFKY trafiły do Ciebie jak najszybciej!

Czy dostawa jest darmowa?

Tak! Na terenie Polski gwarantujemy zupełnie darmową dostawę.

Po otwarciu paczki mam wątpliwości czy wszystko w porządku

Dokładamy wszelkich starań aby każdy zestaw PUFKY był idealny, jeśli jednak zauważysz coś co Cię zaniepokoi napisz do nas na hello@pufky.pl, najlepiej dołączając zdjęcia tego co wzbudziło Twoje wątpliwości.

Reklamacje, zwroty, wymiana, gwarancje

W jakim czasie mogę dokonać zwrotu?

Dużo czasu poświęciliśmy na
dopracowanie PUFKY, ale czasem może się zdarzyć coś czego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Jeżeli coś się dzieje z Twoim PUFKY, zrób zdjęcie i wraz
z opisem zaobserwowanej wady napisz do nas na hello@pufky.com.
Odpiszemy jak możemy zaradzić sytuacji.

W jakim czasie mogę dokonać zwrotu?

PUFKY daje tak wiele możliwości, że wierzymy, że pokochacie swoje PUFKY tak jak kochamy jemy Jeśli jednak z jakiś przyczyn zadecydujesz o rozstaniu, możesz go do nas odesłać do 30 dni od daty otrzymania przesyłki. PUFKY jest odporny na intensywną zabawę, więc zakładamy, że będzie w takim samym stanie w jakim do Ciebie dotarł ;) Napisz do nas na hello@pufky.com, ustalimy w jaki sposób możesz go do nas odesłać, jednak koszty wysyłki będą w tej sytuacji po Twojej stronie.

 

Jaki jest okres gwarancji?

Okres gwarancji to 12 miesięcy. PUFKY wykonane są z solidnych i odpornych materiałów i zakładamy długie lata użytkowania.

Potrzebuję pomocy

Pisz! hello@pufky.com . Będzie to
najszybszy sposób komunikacji z nami J